کوره پخت رنگ

کوره های تجهیزات خط رنگ دیاموند در اندازه و ابعاد مختلف بنا به سفرش مشتری و محل نصب طراحی وساخته می شود.

کوره ها به دو دسته باکس (کمدی) و کانوایری (پیوسته ) تقسیم می شوند.

کوره های پخت یا خشک کن باکس در ابعاد و اشکال مخطلف طراحی وساخته می شود که در کل به سه دسته مبدل سقفی ، مبدل انتها و مبدل بغل تقسیم می شود . که معمولا کوره های مبدل سقفی و مبدل بغل دارای درب در دوطرف می باشند.

کوره های پخت یا خشک کن کانوایری به دو دسته کانوایر هوایی و کانوایر زمینی دسته بندی می شوند.

سایت اصلی

باکس ۴ متری