مونوسایکلون وساکشن فیلتر

مونوسایکلون وساکشن فیلتر : درخط رنگهای که تعداد گانهای پاشش بیشتر از دو دستگاه می باشد ویا از ربات استفاده شده به علت حجم رنگ بالاتر نیاز به سیستم بازیافت قوی تری می باشد .
دراین سیستم ها از یه سایکلون بزرگتر همراه با یک دستگاه فیلتر ساکشن استفاده می شود در ا ین نوع از سیستمهای بازیافت به دلیل استفاده از فیلتر های استوانه ای مانع از خروج ذرات پودر از سیستم بازیافت و آلودگی محیط را به حداقل ممکن کاهش میدهد و به دلیل قرار نگرفتن فن در مسیر عبور ذرات عمر مفید فن افزایش یافته عمل تمیز کردن سایکلون و تغییر شید رنگ بسهولت انجام میشود تمیز کردن فیلتر های استوانه ای به وسیله هوای فشرده بصورت خودکار صورت میپذیرد.
مونوسایکلون وساکشن فیلتر
مونوسایکلون وساکشن فیلتر
مونوسایکلون وساکشن فیلتر
مونوسایکلون وساکشن فیلتر
این نوع از سیستمهای بازیافت علاوه بر جداسازی ذرات غبار از دانه های پودر قادر است ذرات ریز شکسته شده پودر را که در استفاده مجدد  ایجاد میشود را جدا سازی می کند.

 

نوع سیستم بازیافت سایکلون همراه یونیت ساکشن
نوع فیلتر استوانه ای
جنس فیلتر پلی استر
ابعاد فیلتر قطر: ۳۲ cm ارتفاع: ۹۲cm
تعداد ۱۲ عدد
سیستم تمیز کننده غبار فیلترها Air back washer
دمنده ایرواش شیر برقی و نازل
نوع کنترل میکرو کنترلر با قابلیت برنامه ریزی
ابعاد یونیتت ساکشن فیلتر طول: ۲۸۵cm عرض:۱۲۰ cm ارتفاع:۳۴۰ cm
ابعاد تقریبی سایکلون قطر : ۱۰۰ cm ارتفاع ۳۸۰cm

مونوسایکلون وساکشن فیلتر